top of page

Foreningen for Høytorp fort

Foreningen for Høytorp fort ble stiftet den 4. november 1996, og har i dag ca. 80 medlemmer. Bakgrunn for at foreningen ble stiftet var ønsket om å bevare Høytorp fort for ettertiden. Foreningen har utført – og utfører et stort dugnadsarbeid. Restaureringsarbeider i fortet, opparbeidelsen av et lite festningsmuseum, istandsetting av kanoner, tilbakeføring av tre av i alt fire tårnkanoner, gjennomføre omvisninger og besøk på Riksarkivet og i Forsvarsmuseet. Vi er medlem i Hjemmefrontsmuseet i Rakkestad og Reiseliv Indre Østfold.

Foreningens hovedformål

1. Istandsetting av det historiske forsvarsanlegget, herunder prosjekter som;

 • Tilbakeføring av tårnkanoner til Høytorp fort

 • Opparbeidelse av et Informasjonssenter om Glommalinjen, med utstillinger og tilbakeføring av deler av fjellanlegget

 • Gjenoppbygging av det fjernede inngangstårnet inn til vollgraven

 • Gjenoppbygging av Dekningsvollen og rehabilitering av Haubitsbatteriet

 

2. Dokumentere og bekjentgjøre historien til hele Fossumstrøkets festning

 

3. Markedsføre anlegget med;

 • Åpent fjellanlegg / omvisning

 • Festningsdagen

 • Vår- og førjulsdager

 • Som kulturelt fyrtårn i Regionen

 • Turistbasert markedsføring og utvikling

 

4. Legge til rette for- og stå for gjennomføringen av omvisninger på Høytorp fort

 

5. Være en pådriver for at anlegget ivaretas som et nasjonalt kulturminne, i samarbeid med Indre Østfold kommune, Fylkeskonservatoren, Riksantikvaren, Forsvarsmuseet og lokale aktører.

Medlemskap

Ønsker du å være støttemedlem eller delta aktivt? Alle er hjertelig velkomne hos oss! For eventuelt medlemskap eller spørsmål, kontakt oss på e-post:post@hoytorpfort.org eller send oss et brev:
Foreningen for Høytorp fort
Bygning 19, Høytorp fort
N – 1850 MYSEN

The Association for Høytorp fort

The association was established November 4th 1996, and has today approx. 130 members. The background for the association was the desire to conserve Høytorp fort for the future. The association has made a grand volunteer achievement in restorations, repairing guns, guiding and research. The association’s aims are.

 • Restoring the old military constructions.

 • Document and impart the history about Fossumstrøkets fortress.

 • Guiding visitors around Høytorp fort.

 • Urge for the fort to be taken care of as a national monument.

 

Any question or comment may be directed to e-mail mailto:post@hoytorpfort.org, or by snail-mail.

The Association for Høytorp fort

Building 19, Høytorp fort

N-1850 Mysen

Norway

bottom of page