top of page

Fotogalleri

Siste oppdatering 24. november 2016

Høytorp fort, bygg og anlegg.


Området Høytorp fort består av over 40 bygninger og flere forsvarstillinger. Areal er 426 mål, hvorav forsvarsanlegget omfatter om lag halvparten. Forsvarsanlegg og de fleste bygningene er fra 1912 - 1930. Noen tyskerbrakker tilkom under krigen, og en del garasjebygg ble reist på 1950-tallet. Hele området er i dag fredet.

Aktiviteter på fortet.


Omvisninger, Dugnad, Høytorptreff, Vårdager, Førjulsdager, saluttering og 100-års jubileet i 2015. Bakerovnprosjektet og istandsetting av kjøkken i fjellanlegget. Aktivitetene er mange, her er bilder fra enkelte av disse.

Tårnkanonprosjektet.


Prosjektet med tilbakeføring av tårnkanoner er noe vi har jobbet lenge med. Vi startet med å prosjektere og kostnadsberegne i 2002, men det var svært vanskelig å få tilslag på våre søknader. I år 2009 løsnet det endelig, da begynte demontering av to 7,5 cm tårnkanoner på Karmøy, og disse var ferdig montert i 2014, takket være bevilgninger fra Eidsberg Sparebank, Norsk Kulturminnefond, Forsvaret, Eidsberg kommune og egne midler. Høsten 2014 begynte demontering av en 12 cm kanon ved Egersund, og denne ble ferdig montert i 2015, takket være bevilgninger fra Sparebankstiftelsen DNB, Norsk Kulturminnefond, Eidsberg kommune og egne midler. Til sammen har prosjektet kostet ca. 3 millioner kroner.

bottom of page