top of page

Prosjekter i Foreningen for Høytorp fort

Nedenfor vil Foreningen for Høytorp fort presentere våre pågående og fullførte prosjekter. Det meste gjøres på dugnad, men vi er selvfølgelig avhengig av kapital, da det må kjøpes inn både varer og tjenester, i tillegg til all egeninnsats!

Av større prosjekter vi har gjennomført kan nevnes hogst og rydding på området, istandsetting innvendig av bygning nr. 19, opparbeidelse av artilleriutstilling i bygning nr. 11, åpning av gjenmurte deler av anlegget, opparbeidelse av et eget lite festningsmuseum, montering av tårnkanoner og det pågående prosjektet med istandsetting av fjellanleggets kjøkken, offisersmesse og tilsluttende offisersrom.

Festningsmuseet

Helt siden 1998 har Foreningen for Høytorp fort hatt utstilling i fjellanleggets gamle elektrisitetsverk. Oljemotor, dynamo og utstyr var for lengst fjernet, og rommene hadde blitt benyttet som våpen- og ammunisjonslager inntil 1994. I begynnelsen viste vi fotografier, kart og byggetegninger. Etter hvert fikk vi vårt første utstillingsmonter. Senere ble rommene innredet med skillevegger og tre nye utstillingsmonter. Stadig flere gjenstander, våpen og uniformer ble gitt i gave til Foreningen for Høytorp fort, og utstillingen ble stadig større. I den siste tiden er den blitt omgjort, og mer profesjonell. Mer komplette uniformer fra tiden rundt 1915 - 1940 er kommet på plass. Siste tilskudd er et nytt veggmonter for norske håndvåpen og plassering av en Colt M/29 Tung mitraljøse i monter. 

Fjellanleggets kjøkken

For tiden pågår det store dugnadsarbeider i Foreningen for Høytorp fort, for å sette i stand Reduitens gamle kjøkken. I april 2016 ble fortets bakerovn gjenoppbygget etter originaltegninger fra 1915 i Riksarkivet. Denne er senere tatt i bruk til både brødbaking og annen matlaging. Vi har åpnet flere pipeløp, og har murt inn feieluker og røykrør, og satt i stand bryggepanner og vedovn til kjøkkenet. Videre har vi satt inn dører, malt opp rom og nå gjenstår det å lage enkelt tidsriktig kjøkkeninteriør. I tillegg til kjøkken, har  vi også satt i stand offisersmesse og tilsluttende offisersrom ved å male, sette inn dører, åpning av piper, mure inn røykrør og feieluker, samt montere koksovner for oppvarming. Dette gjør vi for at rom skal kunne brukes ved arrangementer på fortet. Vi har også kjøpt inn bord og krakker for bruk til nevnte rom, og det er nå plass til 48 personer der. Farger i nevnte rom er de originale fra 1915, hvit, rød, grønn og dører i grønn umbra. Vi er nå i ferd med å sette i stand det gamle proviantlageret, slik at vi også får 48 sitteplasser der. 

Tårnkanonprosjekt år 2009 - 2015

Planer om tilbakeføring av tårnkanonene som tyskerne hadde fjernet fra fortet i 1943, startet allerede da Foreningen for Høytorp fort ble stiftet i 1996. Det var først da vi fikk med oss Forsvarsmuseet i 2003 at planene begynte å ta form. Stedene der kanonene ble plassert av tyskerne ble besøkt og de aktuelle kommuner og grunneiere ble kontaktet. Men på grunn av manglende midler (mange avslag på søknader) maktet vi ikke å komme i gang. Vi endte allikevel opp med tilbakeføring av tre kanoner, av opprinnelig fire kanoner!

 

Se for øvrig egen bildeserie om tårnkanonprosjekt under Fotogalleri

12 cm Schneider L/40 tårnkanon

Vi søkte i september 2011 Sparebankstiftelsen DNB Nor og Norsk Kulturminnefond om midler til; Prosjekt 12 cm Schneider L/40 tårnkanon. Vi fikk omsøkt beløp av Norsk Kulturminnefond. Den 20. september 2012 bevilget formannskapet i Eidsberg kommune 200 000 kroner til prosjektet. Vi søkte Sparebankstiftelsen DNB Nor på nytt i september 2013, og fikk innvilget vår søknad  på kr 500 000. Foreningen for Høytorp fort jobbet for at Høytorp fort skulle bli Norges første (og antagelig eneste) restaurerte panserfort, med originale kanontårn, kommandostillinger, nærforsvarstillinger og piggtrådhindre intakt! Prosjektet ble finansiert våren 2014, og startet opp høsten 2014. Allerede i månedskiftet juli - august 2015 var kanontårn ferdig montert og prøveskutt!

 

Prosjektet bestod av å demontere et kanontårn på Midbrød ved Egersund, for så å frakte dette tilbake til Høytorp fort. Manglende deler er erstattet av nye kopier av det originale, og mye arbeid er lagt ned på at tårnkanon skal være helt funksjonell!  Prosjekt kom på til sammen litt over 1,6 millioner kroner.

 

12 cm Schneider tårnkanonen er tilgjengelig for besøkende under omvisningene, og det legges til rette for at skoleelever skal kunne prøve å betjene kanontårnene. Omvisning på Høytorp fort er en del av Den kulturelle skolesekken, hvor hele 9. trinn i kommunen deltar. Ved enkelte anledninger avfyres tårnkanonen med løs skudd, et populært innslag som trekker mange skuelystne.

7,5 cm Cockerill L/50 tårnkanon

Våren 2009 startet Skifte Eiendom opp med saneringsarbeider på Storøya fort, Karmøy. I denne forbindelse påtok Skifte Eiendom seg de ekstra kostnadene knyttet til å ta opp og klargjøre to 7,5 cm Cockerill kanontårn for frakt. Transportkompaniet fraktet så kanontårnene til Høytorp fort som øvelse i juni 2009.

 

Da kanontårnene var kommet til Høytorp fort, var det lettere og endelig få tilsagn om midler til prosjektet. Norsk Kulturminnefond, Eidsberg Sparebank, Eidsberg kommune og Foreningen for Høytorp fort stod for finansieringen av montering og rehabilitering av de to 7,5 cm kanontårnene. Skifte Eiendom og Forsvaret har sponset prosjektet med arbeider tilsvarende ca. kr 450 000,- Totalkostnad er ca kr 1. 500 000,-

 

Kanonrør og mekanismer til begge tårnkanonene ble dessverre skrotet av Forsvaret rundt 1960. Vi hadde ingen tegninger eller beskrivelser av hvordan det så ut innvendig i kanontårnet, og gjentatte forsøk på å få hjelp, både her hjemme og i utlandet har dessverre ikke ført frem. Vi har fått to kanonrør fra 75 mm Bofors tårnkanoner fra nedlagte kystfort, og benyttet disse i en noe omgjort form i våre to Cockerill kanontårn. 

 

Et av 7,5 cm Cockerilltårnene er gjort tilgjengelig innvendig for besøkende under omvisningene, og tårnet skal kunne betjenes av for eksempel skoleelever.

Please reload

bottom of page